Vítejte v ORL Pardubice. Pokud budete i nadále procházet a používat tyto webové stránky, souhlasíte s tím, že budete dodržovat a dodržovat následující podmínky používání, které spolu s našimi zásadami ochrany osobních údajů upravují vztah ORL Pardubice s vámi ve vztahu k této webové stránce.

Termín ORL Pardubice nebo "my" nebo "my" odkazuje na vlastníka webu. Termín "vy" odkazuje na uživatele nebo diváka našich webových stránek. Používání této webové stránky podléhá následujícím podmínkám použití:

Obsah stránek těchto stránek je určen pouze pro vaše obecné informace a použití. Může se měnit bez předchozího upozornění.

Ani my, ani třetí strany neposkytujeme žádnou záruku ani záruku, pokud jde o přesnost, včasnost, výkon, úplnost nebo vhodnost informací a materiálů nalezených nebo nabízených na této webové stránce pro jakýkoli konkrétní účel. Berete na vědomí, že takové informace a materiály mohou obsahovat nepřesnosti nebo chyby a výslovně vylučujeme odpovědnost za takové nepřesnosti nebo chyby v nejširším rozsahu povoleném zákonem.

Vaše používání jakýchkoli informací nebo materiálů na těchto stránkách je zcela na vlastní nebezpečí, za které nebudeme odpovídat. Je vaší vlastní odpovědností zajistit, aby všechny produkty, služby nebo informace dostupné prostřednictvím této webové stránky splňovaly vaše specifické požadavky.

Tato webová stránka obsahuje materiál, který je vlastněn nebo licencován nám. Tento materiál zahrnuje, mimo jiné, návrh, uspořádání, vzhled, vzhled a grafiku. Reprodukce je zakázána jinak než v souladu s oznámením o autorských právech, které tvoří součást těchto podmínek.

Všechny ochranné známky reprodukované na této webové stránce, které nejsou vlastnictvím nebo licencovány provozovateli, jsou na webových stránkách uznávány.

Neoprávněné použití těchto webových stránek může způsobit nárok na náhradu škody a / nebo být trestným činem.

Čas od času může tato webová stránka obsahovat také odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy vám poskytneme, abyste poskytli další informace. Neznamenají, že podporujeme webové stránky. Nemáme žádnou odpovědnost za obsah propojených webových stránek.

Nesmíte vytvořit odkaz na tento web z jiného webu nebo dokumentu bez předchozího písemného souhlasu ORL Pardubice.